בלוג תמונות

היה היה - יומן בידוד 12.3.2020 - 27.3.2020

מטווח אפס - תיכף יבלע אותי