בלוג תמונות

היה היה - יומן בידוד 12.3.2020 - 27.3.2020

ואף את שתי אלה בקושי רב