בלוג תמונות

היה היה - יומן בידוד 12.3.2020 - 27.3.2020

והוא גבר בעמיו [ או אולי גברת? איך אדע?]